ĎAKUJEME VÁM
ZA STÁLU PODPORU A VŠETKY DARY
Previous slide
Next slide

ADOPCIA/DOČASNÁ OPATERA

Adoptujte si psíka, mačičku alebo pomôžte dočasnou opaterou (ubytovanie zvieratka u seba doma, kým si nenájde nový domov)...

VECNÉ DARY

Uvítame vecné dary (dezinfekčné prostriedky, staré deky, koberce, granule, konzervy, protiparazitné prípravky, kancelárske pomôcky, misky, vôdzky, obojky, postroje a iné)...

FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Prispieť môžete:

DOBROVOĽNÍCTVO

Kedykoľvek medzi nami uvítame nových dobrovoľníkov (aktívna účasť v útulku, venčenie psíkov, pomoc pri čistení kotercov, pomoc s prevozmi a pod.)...

nÁŠ tím

Zuzana Cintúlová

predseda OZ

Lenka Pappová

podpredseda OZ

Barbora Macková

člen OZ

Barbora Kopčová

člen OZ

Vladka Polak

člen OZ

Martina Jančíková

člen OZ

Terézia Bogyová

člen OZ

Zuzana Kováčová

člen OZ

Karolína Gažíková

člen OZ

Romana Šenková

člen OZ

Kristína Mislovičová

člen OZ

Katarína Hazlingerová

člen OZ

Adela Hošková

člen OZ

Jozef Cintula

člen OZ

Monika Masaryková

Dobrovoľník

Veronika Kubíková

Dobrovoľník

Lukáš Vyskoč

Dobrovoľník

Monika Švecová

Dobrovoľník

Katarína Vaculková - Nosálová

Dobrovoľník

Katka? 🙂 Kulhavá

Dobrovoľník

Andrej Jakubec

Dobrovoľník

Martina Macháčková

Dobrovoľník

podporujú nás